Home       Contact us

Contact us

Billicom Group Co., Ltd

Group Address: RM28-5,Changhong Jiayuan,Hutang Town,Wujin District,Changzhou city,Jiangsu Province,China

Post Code: 213161

Business License/Tax ID: 91320412MA23XW756J

Tel: +86-519-89821556

Fax: +86-519-89821556

Whatsapp/Wechat: +86-13961187595

Email: info@billicomgroup.com

Https://www.billicomgroups.com